ALGEMENE VOORWAARDEN

Onderstaande voorwaarden van ‘T Verfuus zijn gemaakt aan de hand van het  standaarddocument ‘Algemene Voorwaarden Thuiswinkel’. Voor consumenten betekenen de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel dat ‘T Verfuus zich houdt aan regels rond informatieplicht, privacy, herroeppingsrecht, terugbetaling en geschillenbeslechting. 

Klik hier om de Algemene Voorwaarden te downloaden.